Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen

In een ontwerpstramien staan afzonderlijke lijnen die de bovenste lijn, de middelste lijn, de basislijn en de onderste lijn aangeven. Gebruik de selectieregelaars in het tabblad Weergaveinstellingen om de stramienlijnen te tonen of te verbergen en de kleur, dikte en stijl van de stramienlijn te specificeren. Het tabblad Weergaveinstellingen is zichtbaar in de dialoogvenster Basispaginastramien, Bewerk stramienstijl en Stramieninstellingen.

QuarkXpress tab grid display settings W Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen

Het tabblad Weergaveinstellingen in het dialoogvenster Basispaginastramien.

  • Kruis het vakje Toon <type stramienlijn> om elk type stramienlijn weer te geven wanneer het stramien op het scherm staat.
  • Klik op het kleurkader om voor elke stramienlijn een kleur op te geven.
  • Kies een dikte in het diktekeuzemenu.
  • Kies een stijl in het stijlenkeuzemenu.
  • Alleen in het dialoogvenster Basispaginastramien: Als u de begrenzingen van het basispaginastramien wilt specificeren, kiest u Binnen marges, Aan pagina of Plakbord in het keuzemenu Toon stramien.

Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen