Stramieninstellingen laden

Als u een stramienstijl, typogram of basispaginastramien wilt gebruiken als de basis voor een basispaginastramien of een tekstkaderstramien, moet u het volgende doen:

 1. Klik op Laad instellingen in het dialoogvenster Basispaginastramien, Stramieninstellingen, of Bewerk stramienstijl. Het dialoogvenster Laad instellingen verschijnt.
  QuarkXpress db load settings Stramieninstellingen laden

  Selecteer een stramienstijl, typogram of basispagina in het dialoogvenster Laad instellingen.

 2. Kies Alle, Stramienstijlen, Basispagina’s, of Alineatypogrammen in het keuzemenu Toon.
 3. Selecteer een bestaande stramienstijl, bestaand typogram of bestaande basispagina in de lijst en klik vervolgens op OK.
  Opmerking: De specificaties in de stramienstijl, het typogram of van de basispagina die u laadt worden weergegeven in het dialoogvenster Basispaginastramien, Stramieninstellingen of Bewerk stramienstijl. U kunt deze stramieninstellingen aanpassen nadat u ze hebt geladen.

  QuarkXpress example loaded style sheet 1 W Stramieninstellingen laden

  Stramienstijl met het typogram “Platte tekst” geladen.

  Als u een typogram laadt voor een stramienstijl, kunt u opgeven dat toekomstige wijzigingen in het typogram automatisch in de stramienstijl worden bijgewerkt door het vakje Koppelen aan alineatypogram <naam typogram> aan te kruisen. Let op: de selectieregelaars voor het font en de spatiëring zijn dan niet beschikbaar.

  QuarkXpress example loaded style sheet 2 W Stramieninstellingen laden

  Stramienstijl met het typogram “Platte tekst” geladen en gekoppeld.

Stramieninstellingen laden