Het gebruik van ontwerpstramienen

Nadat u ontwerpstramienen hebt toegekend aan tekstkaders of basispaginastramienen hebt geconfigureerd, kunt u de stramienen gebruiken om tekst en items op uit te lijnen. U kunt visueel items uitlijnen met ontwerpstramienen, en u kunt Beeld > Paginastramien magnetisch kiezen om items die u verplaatst geforceerd op basispaginastramienen uit te lijnen.

Het gebruik van ontwerpstramienen