Items magnetisch maken in ontwerpstramienen

U kunt items aanklikken aan stramienlijnen in het basispaginastramien en wanneer u de afmetingen van een tekstkader wijzigt, kunt u items aanklikken aan het tekstkaderstramien.

Als u een basispaginastramienlijn “magnetisch” wilt maken, opent u het basispaginastramien (Beeld > Paginasrramien), waarna u Beeld > Paginastramien magnetisch kiest.

Opmerking: Via het veld Magn. sterkte in het paneel Hulplijnen & stramienen in het dialoogvenster Voorkeuren kunt u de standaardafstand van 6 pixels waarmee items aanklikken aan paginastramienen wanneer Paginastramien magnetisch is gekozen (Beeld-menu) wijzigen.

Als u een tekstkader wilt aanklikken aan een tekstkaderstramien wanneer u de afmetingen van een tekstkader wijzigt, moet u het tekstkaderstramien op het scherm weergeven en de afmetingen van het kader wijzigen.

Items magnetisch maken in ontwerpstramienen