Tekst vastzetten op een stramien

Met behulp van een typogram of door lokale vormgeving van de alinea, kunt u tekst vastzetten (vergrendelen) op het basispaginastramien of tekstkaderstramien. Tekst vastzetten op een stramien gebeurt als volgt:

  1. Als u in een typogram wilt aangeven dat tekst moet worden vastgezet, kiest u Wijzig/Bewerk > Typogrammen, selecteert u een alineatypogram en klikt u op Wijzig, waarna u klikt op het tabblad Alineaspecificaties. Als u wilt aangeven dat een alinea moet worden vastgezet, selecteert u de desbetreffende alinea, waarna u Opmaak > Alineaspecificaties kiest.
    QuarkXpress db paragraph attibutes lock to grid W Tekst vastzetten op een stramien

    Het tabblad Alineaspecificaties in het dialoogvenster Alineaspecificaties.

  2. In het tabblad Alineaspecificaties kruist u dan Vast op stramien aan.
  3. Wilt u aangeven op welk stramien de tekst moet worden vastgezet, kiest u Paginastramien of Tekstkaderstramien in het eerste keuzemenu onder Vast op stramien.
  4. Wilt u opgeven op welke stramienlijn de tekst moet worden vastgezet, dan kiest u Bovenste lijn, Middelste lijn, Basislijn of Onderste lijn in het tweede keuzemenu onder Vast op stramien.

Tekst vastzetten op een stramien