Basispaginastramienen en tekstkaderstramienen

Er zijn twee soorten ontwerpstramienen: basispaginastramienen en tekstkaderstramienen. Elke pagina en elk tekstkader heeft zijn eigen ontwerpstramien. U kunt ontwerpstramienen voor een hele opmaak verbergen of tonen door Beeld > Paginastramienen of Beeld > Tekstkaderstramienen te kiezen.

U kunt een ontwerpstramien voor een pagina configureren door de basispagina van de pagina weer te geven en vervolgens Pagina > Basispaginastramien te kiezen. U kunt een ontwerpstramien van een tekstkader specificeren door in het contextmenu van het tekstkader Stramieninstellingen te kiezen.

QuarkXpress example master page grid W Basispaginastramienen en tekstkaderstramienen

Een pagina met bijbehorend basispaginastramien, met alle stramienlijnen zichtbaar.

QuarkXpress example text box grid W Basispaginastramienen en tekstkaderstramienen

Een tekstkader met bijbehorend tekstkaderstramien, met alle stramienlijnen zichtbaar.

Zie “Het gebruik van een basispaginastramien” voor meer informatie.

Opmerking: Als u de basisstramienfunctie wilt gebruiken zoals deze voorkomt in QuarkXPress 7 en QuarkCopyDesk 7.x en eerder, moet u de basislijn tonen en de andere stramienlijnen verbergen.

Basispaginastramienen en tekstkaderstramienen