Stramienlijnen

Elk ontwerpstramien heeft de volgende stramienlijnen: onderste lijn, basislijn, middelste lijn en bovenste lijn. U kunt tekst en items op elk van deze stramienlijnen uitlijnen.

QuarkXpress diagram gridlines W Stramienlijnen

Een lijn in een ontwerpstramien kan zijn een onderste lijn, een basislijn, een middelste lijn en een bovenste lijn.

Stramienlijnen