Stramienstijlen maken

Als u stramienstijlen wilt maken, bewerken of wissen, gebruikt u het dialoogvenster Stramienstijlen (Wijzig/Bewerk > Stramienstijlen).

QuarkXpress db default grid styles W Stramienstijlen maken

Gebruik het dialoogvenster Stramienstijlen om stramienstijlen te maken, te bewerken en te wissen.

Wanneer u in het dialoogvenster Stramienstijlen klikt op Nieuw, Wijzig of Dupliceer verschijnt het dialoogvenster Bewerk stramienstijl.

QuarkXpress db edit grid style W Stramienstijlen maken

Het dialoogvenster Bewerk stramienstijl

  • Wilt u een naam specificeren voor de stramienstijl, dan voert u een waarde in het Naam-veld in.
  • Wilt u de plaatsing en de onderlinge tussenruimte van het stramien specificeren, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Tekstinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen” voor meer informatie.
  • Wilt u specificeren welke stramienlijnen moeten worden weergegeven, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Weergaveinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen” voor meer informatie.
  • Als u gebruik wilt maken van de specificaties van een bestaand basispaginastramien, bestaande stramienstijl of bestaand typogram, klikt u op Laad instellingen. Zie “Stramieninstellingen laden” voor meer informatie.
Opmerking: Wanneer u een stramienstijl maakt en er geen projecten openstaan, wordt die stramienstijl onderdeel van de standaardlijst met stramienstijlen en wordt opgenomen in alle projecten die u vervolgens maakt.

Stramienstijlen maken