Werken met OpenType-fonts

OpenType is een zogenaamde cross-platform fontstructuur die is ontwikkeld door Adobe en Microsoft, waarin uitgebreidere tekensets en glyphs een plaatsje hebben gevonden, vaak breuken, eigen ligaturen, cijfers in oude stijl en meer. Wanneer aan tekst een OpenType-font is toegekend, kunt u alle opmaakopties die in dat font zijn ingebouwd selecteren via het dialoogvenster Tekstspecificaties (Opmaak > Tekstspecificaties).

Opmerking: Door het onderscheid te leren kennen tussen lettertekens en glyphs kunt u gemakkelijker begrijpen hoe OpenType-stijlen werken. Een letterteken is een element in de schrijftaal — hoofdletters, kleine letters, getallen en interpunctie zijn allemaal lettertekens. Een glyph is in feite een afbeelding die een letterteken voorstelt, en kan daarbij verschillende vormen hebben. Een standaardcijfer 1 bijvoorbeeld is een letterteken, terwijl een cijfer 1 in de oude stijl een glyph is. Om nog een voorbeeld te geven: een “f” en een “i” naast elkaar zijn lettertekens, terwijl een “fi”-ligatuur een glyph is.
Opmerking: Er bestaat niet altijd een één-op-één relatie tussen lettertekens en glyphs. In bepaalde gevallen vormen drie lettertekens (zoals een 1, een deelteken en een 4) samen één breukglyph. Ook kan één letterteken worden voorgesteld door drie mogelijke glyphs (bijvoorbeeld drie verschillende ampersandsymbolen). U kunt afzonderlijke lettertekens kiezen voor het aangeven van de vormgeving en tekstbewerking, ongeacht welke glyphs zijn gebruikt.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Werken met OpenType-fonts