Het gebruik van ligaturen

Er zijn twee manieren om ligaturen te gebruiken: de oude methode en de OpenType-methode. De oude methode ondersteunt in PostScript-fonts standaardligaturen zoals fi en fl. Met de OpenType-methode hebt u toegang tot zowel de standaardligaturen als de aangepaste ligaturen in OpenType-fonts. Beide methoden worden toegepast als tekstspecificaties, wat inhoudt dat u ze kunt toekennen aan alle geselecteerde tekst.

  • Als u ligaturen wilt toekennen aan geselecteerde tekst met behulp van de oude methode, kruist u in het tabblad Tekstspecificaties in het Parameter-palet (Venster-menu) het vakje Ligaturen activeren aan of u dat hetzelfde met het vakje Ligaturen in het dialoogvenster Tekstspecificaties (Opmaak > Tekstspecificaties).
  • Als u ligaturen wilt toekennen aan geselecteerde tekst met behulp van de OpenType-methode, selecteert u tekst die van OpenType gebruikmaakt, waarna u Standaardligaturen kiest in het OpenType-menu in het tabblad Klassiek of Tekstspecificaties in het Parameter-palet (Venster-menu). Hiermee kunt u ligaturen toepassen als fi, fl, ff, ffi, ffl, fj, ffj en th — mits deze in het font zijn ingesloten. Daarnaast hebt u nog de keuze uit Aangepaste ligaturen om zelden voorkomende ligaturen als ct, sp, st en fh toe te passen. Als een van de ligatuuropties tussen teksthaken staat, ondersteunt het OpenType-font deze ligatuurfuncties niet. U kunt ook Standaardligaturen en Aangepaste ligaturen aankruisen onder OpenType in het dialoogvenster Tekstspecificaties.

Ligatuurvoorkeuren

U kunt voorkeursinstellingen specificeren voor ligaturen in het paneel Tekst in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren > Printopmaak > Tekst):

  • Afbreken boven: De waarde in dit veld specificeert een af- of aanspatieerwaarde waarboven ligaturen worden afgebroken. Bij de standaardwaarde 1, met een aanspatiëring van +1, (1/200e van een em-spatie) wordt de ligatuur teruggezet op standaardlettertekens.
  • Niet “ffi” of “ffl”: Kruis dit vakje aan om fi- en fl-ligaturen te voorkomen in woorden als “officieel” of “waffel” wanneer het huidige font geen ffi- en ffl-ligaturen ondersteunt.

Het gebruik van ligaturen