OpenType-stijlen toepassen

U kunt een OpenType-“stijl” toepassen op lettertekens om andere, speciaal ontworpen of opnieuw gepositioneerde glyphs binnen het huidige font weer te geven. U kunt bijvoorbeeld Breuken toepassen om specifieke breukglyphs te selecteren, zodat u breuken niet handmatig hoeft vorm te geven door bestaande lettertekens qua afmeting en positie aan te passen. Op dezelfde wijze krijgt u met Standaardligaturen lettertekens die als ligaturen in het font beschikbaar zijn. (Zie “Ligaturen gebruiken” voor meer informatie.) U kunt veel stijlen gecombineerd toepassen, hoewel sommige, zoals Superieur en Inferieur, elkaar opheffen.

Als u OpenType-stijlen wilt toepassen via het dialoogvenster Tekstspecificaties (Opmaak > Tekstspecificaties) en de panelen onder Wijzig tekstspecificaties (Wijzig/Bewerk > Typogrammen) voor het specificeren van tekst- en alineatypogrammen, klik dan op het pijltje naast OpenType om de stijlen weer te geven, waarna u via de aankruisvakjes stijlen kunt toepassen. Een aankruisvakje dat niet beschikbaar is of in het keuzemenu een optie tussen teksthaken geven een OpenType-stijl aan die niet wordt ondersteund door het huidige font.

QuarkXpress db character attributes open type OpenType stijlen toepassen

Beschikbare OpenType-stijlen in het dialoogvenster Tekstspecificaties

We kennen de volgende OpenType-stijlen:

 • Standaardligaturen: Pas ligaturen toe die zijn ontworpen ter verbetering van de leesbaarheid en die standaard worden gebruikt.
 • Aangepaste ligaturen: Pas ligaturen toe die niet standaard worden gebruikt. Deze voorziening heeft betrekking op ligaturen die naar wens van de gebruiker kunnen worden toegepast voor speciale effecten.
 • Tabellarische cijfers: Pas gelijke breedte toe op getallen.
 • Proportionele cijfers: Pas ongelijke breedte toe op getallen.
 • Verkleind kap.: Pas verkleinde kapitalen toe op niet-CJK onderkastletters (CJK = Chinees, Japans, Koreaans).
 • Kleinkapitalen: Pas verkleinde kapitalen toe op alle niet-CJK letters (CJK = Chinees, Japans, Koreaans).
 • Lijncijfers: Pas moderne numerieke stijlen toe die beter lijnen met tekst die helemaal kleinkapitaal is.
 • OldStyle cijfers: Pas numerieke stijlen toe die het best geschikt zijn voor getallen die in tekst moeten worden geïntegreerd.
 • Cursief: Pas cursieve glyphs toe.
 • Breuken: Pas breuken toe met deelstrepen in de glyphs.
 • Sierletters: Pas kalligrafische glyphs toe.
 • Rangtelwoorden: Pas glyphs als rangtelwoorden toe.
 • Titelalternatieven: Pas hoofdletterglyphs toe voor titels in een groter corps.
 • Contextalternatieven: Pas alternatieve glyphvariaties toe gebaseerd op specifieke lettercombinaties.
 • Gelokaliseerde vormen: Vervang standaardvormen van glyphs door gelokaliseerde vormen.
 • Positie: Pas superieure, inferieure, wetenschappelijk inferieure glyphs en teller- en noemerglyphs toe op geselecteerde tekst.

OpenType-stijlen toepassen