Werken met regels voor fonttoewijzing

Wanneer u een project opent, controleert het programma of alle fonts die aan tekst zijn toegekend inderdaad actief zijn in uw systeem. Als dat niet zo is, verschijnt het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts, waarin u de gelegenheid krijgt de ontbrekende fonts te vervangen door actieve fonts. U kunt deze vervangingen bewaren als “globale fonttoewijzingsregels”, die automatisch kunnen worden toegepast iedere keer als u een project opent.

Om fonttoewijzingsregels te maken, moet u eerst een project openen waarin een ontbrekend (niet-actief) font wordt gebruikt. Klikt op Overzicht fonts om het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts voor te openen. Gebruik de knop Vervangen om voor een ontbrekend font een vervangend font te kiezen, en klik vervolgens op Bewaar als regel. Alle vervangingen die worden weergegeven in het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts worden bewaard als regels, zelfs er als maar een paar vervangingen zijn geselecteerd. Als u van gedachten verandert betreffende een vervanging, selecteer dan de regel waarop die staat en klik op Herstellen. U kunt ook kiezen voor Archief/Bestand > Vorige versie nadat u het artikel hebt geopend. Hierdoor verschijnt opnieuw het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts, waarin u de gewenste wijzigingen kunt maken. (Merk op dat de wijzigingen alleen op dat project van toepassing zijn — en niet op de regels die u zojuist hebt bewaard.)

Hebt u eenmaal fonttoewijzingsregels gemaakt door te klikken op Bewaar als regel in het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts, dan wordt de regel bewaard in de voorkeursinstellingen van uw exemplaar van het programma en toegepast op alle artikelen. Als u fonttoewijzingsregels moet wijzigen, wissen of delen, kies dan Functies > Fonttoewijzing.

U kunt het paneel Fonttoewijzing (QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren) gebruiken om een standaard vervangend font te specificeren en te bepalen of het waarschuwingsscherm Ontbrekende fonts moet worden weergegeven wanneer u een project met ontbrekende fonts opent.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Werken met regels voor fonttoewijzing