Werken met tekstpaden

Een tekstpad is een lijn waaraan u tekst kunt toevoegen. U kunt bepalen hoe de tekst op het pad komt te staan, de specificaties van de tekst (zoals font, kleur en corps) en de vorm en stijlspecificaties van het pad aangeven.

Als u tekst wilt toevoegen aan een lijn of pad, selecteert u het tekstinhoudgereedschap QuarkXpress tool text content Werken met tekstpaden en dubbelklikt u op de lijn of op het pad.

Als u wilt bepalen hoe de tekst op het pad komt te staan, opent u het tabblad Tekstpad in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu), waarna u klikt op een knop onder Tekstrichting om de manier aan te geven hoe de tekst op het pad wordt weergegeven. U kunt ook een optie kiezen in het keuzemenu Tekstuitlijning om te bepalen welk deel van een font wordt gebruikt voor de plaatsing van de lettertekens op het pad.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Werken met tekstpaden