Typogrammen toekennen

Als u een typogram wilt toekennen aan geselecteerde tekst, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

  • Kies de naam van het typogram in het submenu Opmaak > Alineatypogram of in het submenu Opmaak > Teksttypogram.
  • Open het Typogrammen-palet (Venster-menu) en klik vervolgens op de typogramnaam in het palet.
  • Gebruik de (eventuele) toetsopdracht die naast de typogramnaam in het Typogrammen-palet staat.

Wanneer er in een tekstselectie lokale alinea- of tekstspecificaties staan, verschijnt naast de typogramnaam in het Typogrammen-palet een plusteken. Wilt u lokale specificaties verwijderen, dan klikt u op Geen opmaak, waarna u vervolgens het desbetreffende typogram nogmaals selecteert, of Option+klikt/Alt+klikt op de typogramnaam.

Hoofdonderwerp: Werken met typogrammen

Typogrammen toekennen