Voorkeuren – Opmaak – Hulplijnen en stramien

Gebruik het paneel Hulplijnen en stramien in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu) om diverse standaardinstellingen voor hulplijnen en ontwerpstramienen te specificeren.

Via het veld Magn. sterkte kunt u de standaardafstand van 6 pixels waarna objecten vastklikken aan hulplijnen op de pagina te wijzigen wanneer Stramien magnetisch is gekozen (Beeld-menu) (bereik = 1 t/m 216, maateenheid = pixels, kleinste stap = 1).

Onder Hulplijnen vindt u de volgende opties:

  • Wilt u de standaardkleur specificeren van de marge- en hulplijnen, gebruikt dan de knoppen Kleur margelijn en Kleur hulplijn.
  • Klik op Vóór de inhoud of Achter de inhoud om aan te geven of de liniaalhulplijnen en paginahulplijnen vóór of achter de items op een pagina moeten komen te staan.

Onder Paginastramien vindt u de volgende opties:

  • Wilt u de minimumwaarde tijdens het in-/uitzoomen bepalen waarmee het basispaginastramien en de tekstkaderstramienen zichtbaar worden, dan voert u in het veld Zichtbaarheid tijdens in-/uitzoomen een waarde in.
  • Klik op Vóór de inhoud of Achter de inhoud om aan te geven of het basispaginastramien vóór of achter alle items op een pagina moeten komen te staan. Als u klikt op Vóór de inhoud, kunt u ook specificeren of het basispaginastramien vóór of achter de hulplijnen moeten komen te staan.
Hoofdonderwerp: Opmaakvoorkeuren

Voorkeuren – Opmaak – Hulplijnen en stramien