Werken met meerdere talen

QuarkXPress is beschikbaar in verscheidene taalconfiguraties. Als uw taalconfiguratie een en ander ondersteunt, kunt u het volgende doen:

  • Projecten openen en bewerken die gebruikmaken van een van de ondersteunde tekentalen. Tekentaal is een tekstspecificatie die u kunt toekennen aan tekst om aan te geven welke afbreek- en spellingcontroleregels voor die tekst moeten worden gehanteerd. U kunt de tekentaalspecificatie toekennen op tekenniveau — als in een zin dus woorden in twee verschillende talen worden gebruikt, kan elk woord correct worden afgebroken en op de juiste spelling worden gecontroleerd. Zie “Een taal toekennen aan tekst” voor meer informatie.
  • Wijzig de gebruikersinterface en de toetsopdrachten in een van de ondersteunde programmatalen. Programmataal verwijst naar de taal die wordt gebruikt in de programmamenu’s en dialoogvensters. De programmataalspecificatie heeft alleen invloed op de gebruikersinterface en niet op de spellingcontrole en het afbreekalgoritme. Zie “De programmataal wijzigen” voor meer informatie.
Opmerking: Elke taaleditie van QuarkXPress kan een project waarin gebruik wordt gemaakt van Oost-Aziatische functies openen, weergeven en uitdraaien. Alleen met de Oost-Aziatische editie van QuarkXPress kunt u echter tekst bewerken waarin gebruik wordt gemaakt van Oost-Aziatische functies.

Werken met meerdere talen