Arbeide med flere språk

QuarkXPress er tilgjengelig i flere språkkonfigurasjoner. Avhengig av den aktuelle språkkonfigurasjonen, kan du:

  • Åpne og redigere prosjekter som benytter hvilket som helst støttet tegnspråk. Tegnspråk er en spesifikasjon du kan bruke på tekst for å angi hvilke regler som skal brukes for orddeling og stavekontroll på den aktuelle teksten. Du kan bruke tegnspråk på tegnnivået. Det betyr at hvis en setning inneholder ord på to forskjellige språk, kan hvert av ordene deles og stavekontrolleres på riktig måte. Du finner mer informasjon under «Bruke et tegnspråk».
  • Endre brukergrensesnittet og tastaturkommandoer til hvilket som helst programspråk som støttes. Programspråk er betegnelsen på det språket som brukes i programmets menyer og dialogbokser. Programspråk påvirker bare brukergrensesnittet og ikke stavekontroll og orddeling. Du finner mer informasjon under «Endre programspråket».
Merk: Du kan åpne, vise og skrive ut et prosjekt som benytter østasiatiske funksjoner i alle språkversjoner av QuarkXPress. Du kan imidlertid bare redigere tekst som benytter østasiatiske funksjoner i den østasiatiske utgaven av QuarkXPress.

Arbeide med flere språk