Bilder

Du kan importere og lime inn bilder fra bilderedigeringsprogrammer eller andre grafikkprogrammer i QuarkXPress. Etter at du har importert et bilde inn i en blokk, kan du foreta en rekke operasjoner med det, for eksempel endre plasseringen og størrelsen på det eller skråstille eller vende det.

Bilder