Kort om bilder

Det finnes to grunnleggende typer bildefiler: Raster og objektorientert grafikk.


Punktgrafikkbilder

Punktgrafikkbilder (også kalt rasterbilder) blir satt sammen av enkeltstående piksler (ørsmå prikker). Pikslene justeres på et rutenett, slik at øyet oppfatter dem som ett enkelt bilde.

Fargemodus viser til måten som fargene gjengis i en fil på, mens bitdybde representerer antallet biter som brukes til å gjengi hver piksel. Den enkleste fargemodusen er «1-biters» (også kalt «strekbilder» eller «svart-hvitt»). Mer kompliserte bilder, for eksempel fotografier, har dybde fordi hver piksel inneholder flere biter som kan beskrive flere gråtonenivåer eller farger.

Dimensjoner beskriver den fysiske størrelsen på et bilde (for eksempel 3 x 5 tommer). Målene til et bilde bestemmes av programmet som opprettet filen, og de lagres i selve bildefilen.

Oppløsning er antall piksler (bildepunkter) per tomme i et bilde. Oppløsningen avhenger av målene. Hvis du endrer målene på bildet, endrer du med andre ord også oppløsningen. Tenk deg for eksempel et bilde som måler 1 x 1 tomme med en oppløsning 72 ppt. Hvis bildet skaleres til 200 % etter at det er importert, vil den relle oppløsningen reduseres til 36 ppt, fordi hvert enkelt bildepunkt blir forstørret. Via feltet Effektiv oppløsning QuarkXpress icon effective image resolution Kort om bilder på fliken Klassiskkontrolltavlepaletten, kan du fastslå den effektive oppløsningen til et importert bilde.


Objektorienterte bilder

Objektorienterte bilder inneholder informasjon som beskriver hvordan posisjonen og spesifikasjonene til geometriske objekter skal tegnes. Du kan da redusere størrelsen på eller forstørre bildene, trekke dem ut og rotere dem uten å måtte bekymre deg om hvordan de kommer til å se ut, fordi objektorienterte bilder blir skarpe og jevne, uansett hvilken størrelse du skalerer dem til, fordi de er ikke satt sammen av piksler.

Merk: Objektorienterte bilder omtales noen ganger som vektorfilformat, fordi bildene bruker vektorinformasjon (avstand og retning) for å beskrive former.

Overordnet emne: Bilder

Kort om bilder