Støttede bildefiltyper

Filtypen er måten bildeinformasjonen blir lagret på. Her er en liste over filformater som støttes av QuarkXPress:

 • Adobe Illustrator (AI): Det opprinnelige filformatet til Adobe Illustrator. Importerte Adobe Illustrator 9-filer tilsvarer rent funksjonelt importerte PDF-filer. Hvis du importerer en Adobe Illustrator 8-fil, er eventuelle EPS-data i filen inkludert. Du kan ikke importere Adobe Illustrator-filer som er lagret i versjon 7 eller eldre.
 • BMP-format (punktgrafikk): En rasterbildefil som for det meste brukes på Microsoft Windows-plattformen.
 • DCS 2.0 (Desktop Color Separations): En EPS-fil lagret som én enkelt fil som kan omfatte prosessplater (cyan, magenta, gult, svart) og plater for spesialfarger, og et fullstendig bilde. En DCS 2.0-fil er forhåndsseparert, slik at den skrives ut raskere enn en vanlig EPS-fil. Det fullstendige bildet brukes til komposittutskrifter. DCS 2.0-filer kan inneholde både punktgrafikkinformasjon og objektorientert informasjon. DCS 2.0-formatet støtter fargemodellene for punktgrafikk, spesialfarger og CMYK. DCS 1.0 – også kalt «femfil-format» – inneholder følgende fem separate filer: Filer for cyan, magenta, gul og svart plate, pluss en fil med det fullstendige bildet.
 • EPS (Encapsulated PostScript): Et vanlig filformat som støtter både raster- og vektorinformasjon. Noen EPS-filer har ikke et prøvebilde. Etter at du har importert en EPS-fil som ikke har et prøvebilde, vises «PostScript-bilde» og filens navn i bildeblokken. Hvis du imidlertid sender bildet til en PostScript-utskriftsenhet, skrives bildet ut. Hvis du vil gjøre prøvebildet synlig, velger du Generer på rullegardinmenyen Prøvebilde i dialogboksen Innstillinger (menyen Rediger), og importerer deretter bildet på nytt.
 • GIF(Graphics Interchange Format): Et rasterfilformat som støtter 8-biters indeksert farge, gjennomsiktighet og animasjon.
 • JPEG (Joint Photographic Experts Group): Et komprimert format med «tapsfaktor». Kompresjon med «tapsfaktor» er en metode som kan forårsake tap av data og mulig kvalitetsforringelse. En slik komprimering resulterer ofte i mindre filstørrelser enn komprimering uten tapsfaktor.
 • PDF (Portable Document Format): Et rettighetsbeskyttet format utviklet av Adobe Systems, Inc for å lette filoverføring. Du kan importere PDF-filversjoner opptil 1.7 inn i QuarkXPress.
 • PICT: Dette er et Mac OS-format som er basert på de originale grafikkrutinene i QuickDraw. PICT-filer kan inneholde både punktgrafikk og objektorientert grafikk.
 • PNG (Portable Network Graphics): Et filformat for punktgrafikk, og formatet støtter både indekserte farger og uavbrutte fargetoner, med komprimering med eller uten tapsfaktor.
 • PSD (Photoshop-dokument): Et rettighetsbeskyttet filformat utviklet av Adobe Systems, Inc. Filtypen psd er standard filtype for Adobe Photoshop-filer.
 • SWF: En rettighetsbeskyttet filformat for vektorgrafikk utviklet av Adobe Systems, Inc som brukes til animasjon.
 • TIFF (Tagged Image File Format): Et filformat som tillater komprimering uten tapsfaktor hvis kildeprogrammet støtter dette. TIFF-filer kan inneholde punktgrafikk og objektorientert grafikk, og formatet støtter fargemodellene for gråtoner, RGB, CMYK og indekserte farger. Med dette formatet er det mulig å inkludere innkapslede baner og alfakanaler, samt OPI-kommentarer.
 • WMF (Windows Metafile): Et Windows-filformat som kan inneholde både punktgrafikk og objektorientert grafikk. Når et bilde med Windows Metafile-format importeres inn i QuarkXPress i Mac OS, blir bildeformatet konvertert til PICT.
Overordnet emne: Bilder

Støttede bildefiltyper