Arbeide med blokker

Det finnes følgende tre typer blokker: Tekstblokker, bildeblokker og blokker uten innhold (blokker med innholdet Ingen). Alle de tre blokktypene kan inneholde farge, raster, forløpninger og rammer. Når du tegner opp en tekstblokk, bildeblokk eller en blokk uten innhold, tilsvarer de tilgjengelige kontrollene den blokktypen du opprettet. Du kan imidlertid også importere tekst inn i bildeblokker som inneholder bilder, og du kan importere bilder inn i tekstblokker som inneholder tekst. Videre kan du, i tillegg til å endre innholdstype, også endre formen og andre blokkspesifikasjoner.

Arbeide med blokker