Bruke forløpninger på blokker

En forløpning er en gradvis overgang fra én farge til en annen. Gjør ett av følgende hvis du vil bruke en forløpning på bakgrunnen til aktive blokker:

  • Velg Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M); klikk fliken Blokk og bruk deretter kontrollene i områdetForløpning.
  • Vis paletten Farger (Vindu > Farger), klikk knappen Bakgrunnsfarge QuarkXpress btn box background Bruke forløpninger på blokker, og bruk deretter kontrollene på paletten.

De tilgjengelige forløpningsrelaterte kontrollene på denne fliken og på denne paletten, er følgende:

  • Stil: Gir mulighet til å kontrollere forløpningstypen.
  • Vinkel: Gir mulighet til å kontrollere vinkelen på overgangen fra én farge til en annen.

Forløpninger består av to farger, og hver av disse kan ha sitt eget raster og sin egen absorbsjon. På fliken Blokk i dialogboksen Spesifikasjoner er fargen i området Blokk den første fargen, og fargen i området Forløpning den andre. Klikk #1 på paletten Farger for å sette opp den første fargen, og #2 for å sette opp den andre.

Du kan også angi forløpningene i en Item Style. Du finner mer informasjon om Item Styles under “XTensions-programvaren Item Styles.”

Overordnet emne: Arbeide med blokker

Bruke forløpninger på blokker