Endre blokktype

Når du skal konvertere en merket blokk til en annen type, velger du Bilde, Tekst eller Ingen på undermenyen (Innhold (menyen Objekt). Du kan imidlertid også endre en tekstblokk til en bildeblokk ved å velge Arkiv/Fil > Importer og velge et bilde. Du kan endre en bildeblokk til en tekstblokk ved å velge Arkiv/Fil > Importer og velge en tekstfil.

Hvis du vil konvertere en merket tekstblokk til en tekstbane, velger du en linjeform på undermenyen Objekt > Form.

Når du velger et blokkverktøy, kan du bruke følgende modifikatortaster til å opprette tekst- og bildeblokker:

  • Hold T-tasten nede mens du tegner for å opprette en tekstblokk.
  • Hold R-tasten nede mens du tegner for å opprette en bildeblokk.
Overordnet emne: Arbeide med blokker

Endre blokktype