Endre form på blokker

Du kan endre formen på en blokk på følgende tre måter:

  • Du kan endre formen fullstendig ved å foreta et valg på undermenyen Objekt > Form.
  • Du kan legge til og endre avrundede hjørner på rektangulære blokker ved å angi verdier i feltet Hjørneradius (Objekt > Spesifikasjoner > fliken Blokk). Du kan du dessuten bruke feltet Blokkhjørneradius i fliken Klassisk eller Justering av objekterkontrolltavlepaletten.
  • Du kan endre formen på Bézier-blokker ved å omplassere punkter, kurvehåndtak og linjesegmenter. Du finner mer informasjon under «Kort om Bézier-former».
Overordnet emne: Arbeide med blokker

Endre form på blokker