Endre størrelse på blokker

Du kan endre størrelsen på hvilken som helst blokk ved å endre størrelse på blokkens omriss. Et omriss er en rektangulær form som omslutter alle blokker, men som ikke vises på utskriften. Blokkens objekthåndtak demarkerer omrisset. Den beste måten å vise et klart omriss på, er å bruke objektverktøyet til å velge objekthåndtak på en Bézier-blokk.

Du kan endre størrelse på aktive blokker på én av følgende måter:

  • Velg objektverktøyet QuarkXpress tool item Endre størrelse på blokker eller et innholdsverktøy QuarkXpress tool text content Endre størrelse på blokker QuarkXpress tool picture content Endre størrelse på blokker, og flytt musepekeren over objekthåndtaket til en merket blokk for å vise skaleringspekeren. Klikk og dra håndtaket til et nytt sted for å forminske eller forstørre blokken. Trykk Skift for å beholde blokkens størrelsesforhold. Trykk Tilvalg/Alt for å endre størrelsen på blokken fra midtpunktet. Trykk Kommando/Ctrl for å endre størrelse på blokkens innhold sammen med blokken.

  • Angi verdier i feltene B og H i flikene Klassisk eller Justering av objekterkontrolltavlepaletten for å endre bredden og høyden, og trykk deretter Retur/Enter.
  • Velg Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M), og klikk deretter fliken Blokk. Angi verdier i feltene Bredde og Høyde for å skalere blokken helt nøyaktig. Klikk deretter OK.
Overordnet emne: Arbeide med blokker

Endre størrelse på blokker