Fargelegge blokker

Gjør ett av følgende hvis du vil bruke en bakgrunnsfarge i de aktive blokkene:

  • Velg Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M); klikk fliken Blokk og bruk deretter kontrollene i områdetBlokk.
  • Vis paletten Farger (Vindu > Farger), klikk knappen Bakgrunnsfarge QuarkXpress btn box background Fargelegge blokker, og bruk deretter kontrollene på paletten.
  • Bruk kontrollene på fliken Klassiskkontrolltavlepaletten.

De tilgjengelige kontrollene på disse flikene og på paletten er følgende:

  • Blokkfarge: Gir mulighet til å angi blokkens bakgrunnsfarge.
  • Raster: Gir mulighet til å angi fargetettheten til bakgrunnsfargen (0 % = hvit, 100 % = full farge).
  • Absorbsjon: Gir mulighet til å kontrollere gjennomsiktigheten til blokkbakgrunnen (0 % = helt gjennomsiktig, 100 % = helt ugjennomsiktig).

Du kan også angi blokkfargen i en Item Style. Du finner mer informasjon om Item Styles under “XTensions-programvaren Item Styles.”

Overordnet emne: Arbeide med blokker

Fargelegge blokker