Legge til rammer rundt blokker

Rammer er dekorative kantlinjer som du kan plassere rundt alle typer blokker. Gjør ett av følgende for å få tilgang til rammekontroller for aktive blokker:

  • Velg Objekt > Ramme for å vise fliken Ramme i dialogboksen Spesifikasjoner.
  • Vis fliken Rammekontrolltavlepaletten.

Bruk kontrollene på disse flikene til å angi en rammestil, -bredde, -farge og absorbsjon. Hvis rammestilen inneholder mellomrom, kan du også angi farge og absorbsjon for mellomrommet.

Du kan også opprette egne rammestiler i dialogboksen Streker og striper (på menyen Rediger), og angi rammeinnstillinger i en Item Style. Du finner mer informasjon om Item Styles under “XTensions-programvaren Item Styles.”

Overordnet emne: Arbeide med blokker

Legge til rammer rundt blokker