Opprette tekst- og bildeblokker

Blokker kan opprettes på følgende tre måter:

  • Hvis du vil opprette en innholdsløs blokk (en blokk som kan endres til en bilde- eller tekstblokk), klikker og drar du med rektangelverktøyet QuarkXpress tool rectangle Opprette tekst  og bildeblokker eller verktøyet for oval blokk QuarkXpress tool oval Opprette tekst  og bildeblokker eller stjerneverktøyet QuarkXpress tool star Opprette tekst  og bildeblokker. Du kan erklære tekstinnhold ved å holde T nede mens du tegner opp en blokk uten innhold. Du kan erklære bildeinnhold ved å holde R nede mens du tegner opp en blokk uten innhold.
  • Du oppretter en rektangulær tekst- eller bildeblokk ved å klikke og dra med tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Opprette tekst  og bildeblokker eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Opprette tekst  og bildeblokker.
  • Bruk Bézier-penneverktøyet til å opprette en Bézier-blokk QuarkXpress tool bezier Opprette tekst  og bildeblokker. Du finner mer informasjon under «Opprette Bézier-blokker».
Merk: Hvis du vil innskrenke rektangulære blokker til kvadrater, og ovale blokker til sirkler, kan du holde nede Skift-tasten mens du drar.

Du kan opprette blokker med følgende verktøy:

Hvis du vil endre en blokk uten innehold til en tekstblokk, holder du Kommando+E/Alt+E nede og importerer en tekstfil.

Hvis du vil endre en blokk uten innehold til en bildeblokk, holder du Kommando+E/Alt+E nede og importerer en bildefil.

Hjørnene på rektangulære blokker kan endres, slik at de blir avrundet, konkave og skrå, via undermenyen Objekt > Form eller rullegardinmenyen Hjørnestilkontrolltavlepaletten. Du kan legge til og endre avrundede hjørner ved å angi verdier i feltet Hjørneradius (fliken Objekt > Spesifikasjoner > Blokk). Du kan du dessuten bruke feltet Blokkhjørneradius i fliken Klassisk eller Justering av objekterkontrolltavlepaletten.

Overordnet emne: Arbeide med blokker

Opprette tekst- og bildeblokker