Slå sammen og dele blokker

Med valgene på undermenyene Slå sammen og Del opp (menyen Objekt) kan du lage komplekse Bézier-blokker på grunnlag av eksisterende blokker. Hvis for eksempel en rektangulær blokk overlapper en oval blokk, kan du velge undermenyen Objekt > Slå sammen, og foreta et valg som vil opprette én enkelt blokk med det samme innholdet. Hvis du slår sammen to bildeblokker, vil ett bilde vises i den kombinerte blokken. Hvis du slår sammen to tekstblokker, vil teksten formateres som én artikkel gjennom begge blokkene.

Hvis du vil bruke funksjonen Slå sammen, velger du to objekter og bruker ett av følgende valg på undermenyen Objekt > Slå sammen:

  • Kommandoen Snitt beholder de områdene der objekter overlapper objektet bak, og fjerner resten.
  • Kommandoen Union kombinerer alle objektene til en blokk, og beholder både overlappende og ikke-overlappende områder.
  • Kommandoen Forskjell sletter de fremste objektene. Eventuelle overlappende områder beskjæres.
  • Kommandoen Skjær til omvendt sletter de bakre objektene. Eventuelle overlappende områder beskjæres.
  • Kommandoen Fjern overlappende beholder alle formene intakt, men beskjærer eventuelle overlappende områder. Hvis du skal redigere punktene som omgir det utklipte området, vil du legge merke til at det nå finnes to punkter på hvert av de stedene der de to strekene opprinnelig krysset hverandre.
  • Kommandoen Kombiner ligner kommandoen Fjern overlappende, men hvis du ser på punktene som omgir det utskårede området, vil du oppdage at det ikke ble lagt til noen punkter der de to linjene krysser hverandre.

Kommandoen Del opp deler enten en sammenslått blokk opp i enkeltstående blokker, deler en kompleks blokk som inneholder baner inni baner, opp i enkeltstående blokker eller deler opp en blokk som inneholder en grense som krysser seg selv (for eksempel et åttetall). Hvis du vil bruke denne funksjonen, velger du to objekter og bruker ett av følgende valg på undermenyen Objekt > Del opp:

  • Kommandoen Ytterste baner fungerer med en sammenslått blokk som inneholder flere, ikke-overlappende former. Ytterste baner beholder all informasjon om ytre baner og deler ikke-overlappende ytre baner inn i enkeltstående blokker.
  • Kommandoen Alle baner oppretter egne blokker av hver eneste form i en kompleks blokk.
Overordnet emne: Arbeide med blokker

Slå sammen og dele blokker