Arbeide med linjer

Det finnes følgende to typer linjer: Rette linjer og Bézier-linjer. Du kan bruke farger og linjestiler på alle typer linjer.

Arbeide med linjer