Endre linjestørrelser

Du kan endre størrelse på aktive rette linjer på én av følgende måter:

  • Merk objektverktøyet QuarkXpress tool item Endre linjestørrelser og flytt pilpekeren over et objekthåndtak for å vise skaleringspekeren. Klikk og dra håndtaket til et nytt sted for å forkorte eller forlenge linjen.
  • Velg Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M), og klikk deretter fliken Linje. Klikk rullegardinmenyen Modus for å vise de fire modusvalgene (se under «Målemetoder for rette linjer»). Velg Venstrepunkt, Midtpunkt eller Høyrepunkt for å vise feltet Lengde. Angi en verdi i feltet Lengde for å angi en nøyaktig linjelengde, og klikk deretter OK.
  • Velg enten Venstrepunkt, Midtpunkt, eller Høyrepunkt på rullegardinmenyen Linjemodus i dialogboksen Klassisk eller fliken Justering av objekterkontrolltavlepaletten for å vise feltet L (Lengde). Hvis du vil endre lengden av en linje, angir du en verdi i feltet L og trykker deretter Retur/Enter.

Du endrer størrelsen på en Bézier-linje ved å endre omrisset. Dette gjør du ved å kontrollere at Objekt > Rediger > Form ikke er merket. Deretter kan du endre størrelsen på linjen som om det var en blokk.

Overordnet emne: Arbeide med linjer

Endre linjestørrelser