Kontrollere linjeutseendet

Du kan kontrollere utseendet til aktive linjer med kontrollene på følgende steder:

  • Kontrolltavlepaletten (fliken Klassisk):
  • Fliken Linje i dialogboksen Spesifikasjoner (menyen Objekt).
  • Paletten Farger (menyen Vindu) – bare for linjefarge

I tillegg til farge, raster og absorbsjon, kan du kontrollere følgende egenskaper for linjer:

  • Linjestiler: Med dette valget kan du kontrollere en linjes generelle utseende. Flere linjestiler er inkludert som standard, og du kan legge til nye via dialogboksen Streker og striper (på menyen Rediger).
  • Tykkelse: Du kan angi linjetykkelsen med hvilket som helst måleenhet. Videre kan du angi en Fin linjetykkelse. Tykkelsen på en utskrevet fin strek er 0,125 pt på en PostScript-fotosetter, mens verdien er bredere på enkelte laserskrivere.
  • Pilespisser: Du kan tilpasse et pilhode til linjer på rullegardinmenyen Pilhoder.

Du kan også angi linjeutseende i en Item Style. Du finner mer informasjon om Item Styles under “XTensions-programvaren Item Styles.”

Overordnet emne: Arbeide med linjer

Kontrollere linjeutseendet