Linjemodi for rette linjer

De fire linjemodiene er: Endepunkter, Venstrepunkt, Midtpunkt og Høyrepunkt. Avhengig av hvilken modus du velger enten på fliken Linje (Objekt > Spesifikasjoner) eller på kontrolltavlepaletten (katetorien Klassisk eller Justering av objekter), beskrives linjelengden og -posisjonen på forskjellige måter.

  • Modusen Endepunkter: Feltet X1 angir den horisontale posisjonen til det første endepunktet, og feltet Y1 angir den vertikale posisjonen til det første endepunktet. Feltet X2 angir den horisontale posisjonen til det siste endepunktet, og feltet Y2 angir den vertikale posisjonen til det siste endepunktet.
  • Modusen Venstrepunkt: Feltet X1 angir den horisontale posisjonen til endepunktet helt til venstre, og feltet Y1 angir den vertikale posisjonen til endepunktet helt til venstre.
  • Modusen Midtpunkt: Feltet XM angir den horisontale posisjonen til linjens midtpunkt, og feltet YM angir den vertikale posisjonen til linjens midtpunkt.
  • Modusen Høyrepunkt: Feltet X2 angir den horisontale posisjonen til endepunktet helt til høyre, og feltet Y2 angir den vertikale posisjonen til endepunktet helt til høyre.
Overordnet emne: Arbeide med linjer

Linjemodi for rette linjer