Opprette linjer

Når du skal opprette en linje, merker du først linjeverktøyet QuarkXpress tool line diagonal Opprette linjerverktøypaletten og flytter trådkorspekeren QuarkXpress pointer crosshair Opprette linjer til ett eller annet sted på siden. Klikk og dra for å tegne linjen.

Merk: Du kan begrense en linje til 0, 45 eller 90 grader ved å holde nede Skift-tasten mens du tegner linjen.
Overordnet emne: Arbeide med linjer

Opprette linjer