Slå sammen linjer

Du kan slå sammen to linjer til én ved å velge objektvektøyet QuarkXpress tool item Slå sammen linjer, merke linjene og velge Objekt > Slå sammen > Slå sammen endepunkter. Kommandoen Slå sammen endepunkter er bare tilgjengelig når avstanden mellom linjenes endepunkter eller tekstbaner er maksimum seks punkter.

Overordnet emne: Arbeide med linjer

Slå sammen linjer