Arbeide med tabeller

I QuarkXPress er en tabell et atskilt objekt, på lignende måte som en tekstblokk, bildeblokk, tekstbane eller linje. Når du arbeider med tabeller, kan du nesten betrakte en celle som én enkelt bildeblokk, tekstblokk eller en blokk uten innhold, og du kan stort sett håndtere celler på samme måte som du håndterer disse andre objektene. Bruk menyen Tabell når du skal arbeide med elementer i selve tabellen, for eksempel rader og kolonner.

Arbeide med tabeller