Arbeide med tabeller og grupper

Du kan også gruppere tabeller til andre objekter med kommandoen Gruppe (menyen Objekt). Videre kan du demontere en tabell ved å konvertere cellene i den til en serie med grupperte tekstblokker, bildeblokker eller begge deler. På denne måten kan du skille elementer i en tabell og bruke dem andre steder i en layout. Dette gjør du ved å merke en tabell og velge Tabell > Konverter tabell > Til gruppe. Velg Objekt > Løs opp gruppe for å kunne arbeide med enkeltblokker.

Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Arbeide med tabeller og grupper