Endre størrelse på tabeller, rader og kolonner manuelt

I likhet med andre objekter i QuarkXPress, kan du bruke funksjonen for å dra når du skal endre størrelsen på rader, kolonner og tabeller. Når du skal endre størrelsen på en rad eller kolonne, klikker du på en rutenettlinje for å vise skaleringspekeren. Dra pekeren oppover eller nedover for å endre størrelsen på en rad, og mot venstre eller høyre for å endre størrelsen på en kolonne. Hvis du vil endre størrelsen på tabellen i sin helhet, trykker du én av disse tastaturkommandoene mens du drar i et av skaleringshåndtakene.


Tabelleffekt Mac OS-kommando Windows-kommando
Endret størrelse for tabell og innhold Kommando Ctrl
Proporsjonal størrelsesendring av tabeller (men ikke innhold) Skift Skift
Proporsjonal endring av størrelse for tabell og innhold Kommando+Skift Ctrl+Skift
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Endre størrelse på tabeller, rader og kolonner manuelt