Formatere registerlinjer

Registerlinjer er de horisontale linjene mellom rader og de vertikale linjene mellom kolonner. Når registerlinjer er merket, kan du angi linjestilen, tykkelsen, fargen på mellomrom, rastere og absorbsjoner på fliken Registerlinjer i dialogboksen Spesifikasjoner.

 1. Formater registerlinjer ved først å merke dem på følgende måte:
  • Merk én enkelt registerlinje ved å klikke den med innholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Formatere registerlinjer.
  • Merk flere registerlinjer ved å skift+klikke hver enkelt registerlinje.
  • Merk hele tabellen eller alle vannrette eller loddrette registerlinjer ved å merke tabellen med objektverktøyet QuarkXpress tool item Formatere registerlinjer. Deretter kan du angi et merket område i dialogboksen Spesifikasjoner.
  • Slik foretar du et valg på undermenyen Velg under menyen Tabell: Horisontale registerlinjer, Vertikale registerlinjer, Ramme eller Alle registerlinjer.
 2. Etter at du har merket de aktuelle registerlinjene, velger du Objekt > Spesifikasjoner og klikker deretter fliken Reg.linjer.
  QuarkXpress db modify grid Formatere registerlinjer

  Fliken Reg.linjer i dialogboksen Spesifikasjoner

 3. Hvis du skal merke alle registerlinjer, vertikale registerlinjer eller horisontale registerlinjer, klikker du en av knappene til høyre for området Prøvebilde. Med disse knappene, regnet ovenfra og nedover, kan du merke Alle registerlinjer, Horisontale registerlinjer eller Vertikale registerlinjer.
 4. Området Prøvebilde og knappen Utfør i rutenReg.linjer hjelper deg å avgjøre hvilken verdi du bør endre.
Merk: Paletten Måleenheter (menyen Vindu) inneholder også en rute der du kan formatere merkede registerlinjer.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Formatere registerlinjer