Formatere tabeller

På samme måte som med andre objekter i QuarkXPress har også tabeller sin egen utgave av dialogboksen Spesifikasjoner (menyen Objekt) til formatering av tabellspesifikasjoner. De tilgjengelige panelene i dialogboksen Spesifikasjoner bestemmes på grunnlag av hva som er merket. Du kan for eksempel merke hele tabellen med objektverktøyet QuarkXpress tool item Formatere tabeller, velge enkeltceller eller cellegrupper med innholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Formatere tabellereller merke bestemte registerlinjer, bilde- eller tekstceller. Valg på kontrolltavlepaletten og paletten Farger gjengir også tabellmarkeringer, slik at du kan foreta noen justeringer.

Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Formatere tabeller