Fortsette tabeller på andre steder

Siden tabeller ikke alltid får plass på én side eller ett oppslag, eller innenfor den plassen som er tildelt i en design, kan tabeller nå fortsettes automatisk til andre steder hvor som helst i en layout. Når tabellene skal fortsettes, trenger du fremdeles en oversikt for å forklare hva som er i tabellen. Du kan legge til en oversikt i form av topp- og bunntekstrader som opprettes og synkroniseres automatisk.

Hvis du vil fortsette en tabell på et annet sted, må du angi en tabelldeling. Tabelldelingen er maksimumsstørrelsen en tabell kan bli før den deles i to koblede tabeller. I fortsettelsestabeller blir eventuelle endringer med tabellen, som innsetting av kolonner, gjengitt i hele tabellen. Slik lager du en fortsettelsestabell:

 1. Velg Tabell > Tabelldeling for å vise dialogboksen Tabelldeling.
  QuarkXpress db set table break Fortsette tabeller på andre steder

  Dialogboksen Innstill tabelldeling

 2. Merk av for Bredde for å dele tabellen når bredden overskrider verdien i feltet. Standardverdien er at gjeldende tabellbredde vises i feltet Bredde. Hvis verdien reduseres, blir tabellen delt.
 3. Merk av for Høyde for å dele tabellen når høyden overskrider verdien i feltet. Standardverdien er at gjeldende tabellhøyde vises i feltet Høyde. Hvis verdien reduseres, blir tabellen delt.
 4. Klikk OK. Hvis tabellens høyde eller bredde oppfyller kriteriene for tabelldeling, deles tabellen opp i to eller flere koblede tabeller. Du kan flytte den fortløpende tabellen til andre steder i layouten. Hvis tabellen fremdeles passer innenfor kriteriene for tabelldeling, kan den deles senere etter som du justerer den, ved å endre størrelse på eller legge til rader og kolonner.
  QuarkXpress table broken Fortsette tabeller på andre steder

  Tabellen for turnéplanen er ca. 7 tommer høy. Vi delte tabellen ved 3 tommer, noe som resulterte i tre forekomster av tabellen.

  Funksjonen for tabelldeling fungerer begge veier: Den fortsetter eventuelt tabellen med flere undertabeller på andre sider hvis tabellen blir større, og slår sammen tabeller igjen hvis tabellen blir mindre.

  Hvis du vil skille koblingene mellom fortløpende tabeller, velger du en forekomst i den fortløpende tabellen og velger Tabell > Opprett separate tabeller.

Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Fortsette tabeller på andre steder