Importere Excel-diagrammer

Hvis du har diagrammer eller bilder som er opprettet med Sett inn > Diagram eller Sett inn > Bilde i Excel som du vil bruke i en QuarkXPress-layout, kan du importere disse diagrammene eller bildene på samme måte som du importerer andre bilder. Dette gjør du via dialogboksen Sett inn diagram i dialogboksen Importer bilde (menyen Arkiv/Fil). Diagrammer og bilder som er importert fra Excel, kan spores via fliken Bilder i dialogboksen Ressurser i bruk (menyen Annet) akkurat på samme måte som andre bilder.

Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Importere Excel-diagrammer