Importere Excel-tabeller

Tabelldata stammer ofte fra regnearkprogrammer, som Excel, og du kan importere tabelldata på samme måte som du importerer bilder. Selv om teknikken er litt forskjellig, er resultatet det samme: Tabellen i QuarkXPress kobles til Excel-filen for sporing og oppdatering.

Hvis du importerer en tabell fra Excel med funksjonen Koble til ekstern tabell i dialogboksen Tabellinnstillinger, spores tabeller i bruk på samme måte som bilder i bruk blir det. Dette sikrer at du blir varslet hvis kildetabellen endres, og at du har de nyeste tabelldataene når du kjører ut layouten, enten den skrives ut, lagres for utkjøring, lagres som en PDF-fil eller eksporteres til HTML. Hvis du vil kontrollere statusen til en tabell, kan du velge Annet > Ressurser i bruk og deretter klikke fliken Tabeller.

Selv om du kan oppdatere tabeller på samme måte som du oppdaterer bilder, må du huske på følgende:

 • Hvis du merker av for Inkluder format i dialogboksen Tabellkobling den første gangen du importerer en Excel-tabell, blir tabellens Excel-formatering bevart (så mye som mulig) i QuarkXPress. Hvis du oppdaterer tabellen senere, blir eventuell lokal formatering du har brukt i QuarkXPress, fjernet og erstattet med formateringen fra Excel-filen.
 • Hvis du ikke merker av for Inkluder format i dialogboksen Tabellkobling den første gangen du importerer en Excel-tabell, blir tabellens Excel-formatering forkastet. Hvis du oppdaterer tabellen senere, prøver QuarkXPress å bevare all lokal formatering du har brukt på tabellen i QuarkXPress.

Slik importerer du en Excel-tabell og beholder koblingen i QuarkXPress:

 1. Bruk tabellverktøyet til å dra for å tegne en tabell med omtrent de dimensjonene du trenger. Når du slipper opp museknappen, vises dialogboksen Tabellegenskaper.
 2. Merk av for Koble til eksterne data.
 3. Klikk OK for å vise dialogboksen Tabellkobling.
  QuarkXpress db table link Importere Excel tabeller

  Dialogboksen Tabellegenskaper

 4. Klikk Velg/Bla gjennom for å finne og merke den Excel-filen som skal importeres.
 5. Hvis filen omfatter flere regneark, velger du ett du vil importere på rullegardinmenyen Ark. Hvis du vil importere bare en del av dataene, kan du angi et celleområde i feltet Område eller velge et navngitt område på rullegardinmenyen.
 6. Merk de spesifikasjonene du vil importere i området Valg.
 7. Klikk OK.
Merk: Formler og referanser blir ikke importert. Isteden blir de endelige verdiene som resulterer fra formler og referanser, importert. Bilder som er satt inn, blir ikke importert. Tekst med autofilter eller avansert filter (Data > Filter) blir importert som statisk tekst.
Merk: En raskere måte å opprette en tabell fra Excel-data på – uten å koble kildetabellen til QuarkXPress-prosjektet for oppdateringer – er å kopiere og lime inn. Dette gjør du ved å merke data i Excel-regnearket og deretter kopiere dem. Deretter er det bare å bytte til QuarkXPress og velge Rediger > Lim inn. QuarkXPress oppretter en tabell som passer for dataene, og setter inn teksten.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Importere Excel-tabeller