Koble tabellceller

Når celler er koblet sammen, fylles den første tekstcellen i en koblet artikkel med tekst som er skrevet, importert eller limt inn i en celle, og deretter flyter teksten inn i alle etterfølgende koblede celler. Tegnet for neste kolonne (Enter på talltastaturet) er nyttig for å styre tekstflyten i koblede celler, på samme måte som med koblede blokker. I tillegg til å koble sammen tabellceller med hverandre, kan du koble celler til og fra tekstblokker og tekstbaner.

  • Hvis du vil koble sammen alle cellene i en tabell, merker du av for Koble celler i dialogboksen Tabellinnstillinger når du oppretter tabellen.
  • Velg Tabell > Koble tekstceller for å koble sammen merkede celler i en tabell. Alle cellene i det merkede området må være tomme, bortsett fra den første.
  • Bruk Koblingsverktøyet til å koble sammen tabellceller manuelt.QuarkXpress tool linking Koble tabellceller Du må klikke for å merke startcellen og deretter klikke den neste cellen du vil legge til, på samme måte som ved kobling av tekstblokker. Skift+klikk med koblingsverktøyet for å omdirigere eksisterende koblinger.
  • Bryt koblingen mellom tabellceller ved å klikke den butte enden av pilen mellom koblede celler med verktøyet for koblingsbrudd.QuarkXpress tool unlinking Koble tabellceller
  • Bruk koblingsverktøyet til å koble tabellceller til tekstblokker eller tekstbaner.QuarkXpress tool linking Koble tabellceller
Merk: Hvis du slår sammen koblede tekstceller (Tabell > Kombiner celler), fjernes de sammenslåtte cellene fra tekstkjeden mens de gjenværende koblingene forblir uberørt. Hvis en sammenslått celle blir delt (Tabell > Del celle), blir koblingene beholdt, og teksten formateres i henhold til det som er angitt for koblingsrekkefølge.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Koble tabellceller