Kombinere celler

Hvis du vil kombinere celler, skift+klikker du et rektangulært celleutvalg med tekstinnholdsverktøyetQuarkXpress tool text content Kombinere celler. Velg Tabell > Kombiner celler. Hvis du vil gjenopprette kombinerte celler, slik at de stemmer med resten av tabellen, merker du de kombinerte cellene og velger deretter Tabell > Del celler.

Merk: Hvis du kombinerer tekst- eller bildeceller som ikke er koblet, blir innholdet i øvre venstre celle i markeringen beholdt for den kombinerte cellen.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Kombinere celler