Konvertere tabeller tilbake til tekst

Hvis du trenger å eksportere gjeldende data fra en tabell, for eksempel for å lagre dataene som en Word-fil, kan du konvertere informasjonen til tekst. Dette gjør du ved å merke en tabell og velge Tabell > Konverter tabell > Til tekst.

Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Konvertere tabeller tilbake til tekst