Konvertere tekst til tabeller

Hvor vellykket konvertering av tekst til en tabell er, avhenger av selve forberedelsene av teksten. Det er viktig at avsnitt, tabulatorer, mellomrom eller kommategn (de tegnene som QuarkXPress kan konvertere) brukes konsekvent i en tekstblokk, fordi disse tegnene brukes i tabellkonverteringen for å angi rader og kolonner. Det er vanlig at brukere benytter flere tabulatortegn i et tekstbehandlingsprogram for å justere datakolonner, fremfor å innstille passende tabulatorstoppere. Hvis tekstblokken du skal konvertere inneholder slike flertabulatortegn, har tekstblokken sannsynligvis et uoverensstemmende antall tabulatorer mellom datakolonner. Du må sørge for at tabulatortegnene samsvarer før du konverterer teksten til en tabell.

Slik konverterer du tekst til en tabell:

  1. Merk teksten du vil konvertere til en tabell, med tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Konvertere tekst til tabeller.
  2. Velg Tabell > Konverter tekst til tabell for å vise dialogboksen Konverter tekst til tabell. QuarkXPress gjetter, basert på den merkede teksten, hva som er nødvendig i verste fall for Skill rader med, Skill kolonner med og antall Rader og Kolonner i den merkede teksten.
    QuarkXpress db convert text to table Konvertere tekst til tabeller

    Dialogboksen Konverter tekst til tabell.

  3. Hvis du vil opprette tekstceller som utvides etterhvert som du legger til tekst, kan du bruke kontrollene i området Tilpass automatisk.
  4. Hvis du vil at informasjonen i tabellen skal flyte annerledes – hvis for eksempel de gjeldende verdiene er i synkende rekkefølge, men vil få større betydning hvis de er i stigende rekkefølge – kan du endre flyten. Foreta et valg på rullegardinmenyen Rekkefølge for fylling av celle (standardinnstillingen er Fra venstre mot høyre, ovenfra og ned).
  5. Klikk OK. Dermed opprettes en ny tabell, forskjøvet i forhold til den opprinnelige tekstblokken.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Konvertere tekst til tabeller