Legge til tekst og bilder i tabeller

Når du arbeider med tabeller, kan du betrakte tabellceller som tekstblokker eller bildeblokker. Hver blokk har et innhold, det vil si tekst som kan være, men ikke nødvendigvis er, koblet til teksten i neste celle, et enkeltbilde eller ingenting (eller kanskje bare en forløpning). Du kan derfor legge til innhold i tabeller på lignende måte som du legger til innhold i blokker, ved å skrive inn eller importere tekst, eller importere bilder.

Merk: Konvertering av tekstceller til bildeceller er det samme som å konvertere en tekstblokk til en bildeblokk. Merk alle de cellene du vil konvertere, og velg Objekt > Innhold > Bilde.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Legge til tekst og bilder i tabeller