Legge til topp- og bunntekstrader i tabeller

Du kan angi at topp- eller bunntekstrader skal gjentas automatisk i fortløpende tabeller. Det beste er at topp- og bunntekstrader blir synkronisert automatisk, slik at eventuelle endringer med teksten blir reflektert i alle forekomstene av en fortløpende tabell. Slik angir du topp- og bunntekstrader for en tabell:

 1. Velg Tabell > Tabelldeling for å vise dialogboksen Innstill tabelldeling.
 2. Merk av for Høyde.
 3. Merk den første raden i tabellen, og velg Tabell > Gjenta som topptekst for å angi den første raden som en automatisk topptekstrad. Du kan også merke flere rader øverst i en tabell for å gjenta dem som topptekster.
 4. Merk den siste raden i tabellen og velg Tabell > Gjenta som bunntekst for å angi den siste raden som en automatisk bunntekstrad. Du kan også merke flere rader for å gjenta som bunntekst.

  Du kan når som helst fjerne merkingen for Gjenta som topptekst eller Gjenta som bunntekst på menyen Tabell for å fjerne topp- eller bunntekstradene fra fortløpende tabeller.

  QuarkXpress table header repeating Legge til topp og bunntekstrader i tabeller

  I denne fortløpende tabellen gjentas de to første radene – tabelltoppteksten og kolonnetopptekstene – som topptekstrader i forekomstene av den fortløpende tabellen.

Merk: Etter at du har lagt til topptekst- og bunntekstrader automatisk, betraktes resten av radene i tabellen som «brødtekstrader». Med valgene på undermenyen Velg på menyen Tabell, kan du merke alle Topptekstrader, Bunntekstrader og Brødtekstrader for formatering i hvilken som helst forekomst av en fortløpende tabell.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Legge til topp- og bunntekstrader i tabeller