Redigere tekst i tabeller

Det er to viktige ting å være oppmerksom på vedrørende redigering av tekst i tabeller: Hvordan du navigerer mellom celler og hvordan du merker tekst som skal formateres. Som vanlig når du arbeider med tekst, er tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Redigere tekst i tabeller det første du må velge.

Slik fungerer navigering gjennom en tabell:

  • Klikk i en celle der du vil skrive inn eller importere tekst.
  • Trykk Kontroll+Tab for å flytte til den neste cellen.
  • Trykk Kontroll+Skift+Tab for å gå tilbake til den forrige cellen.
  • Trykk på piltastene for å flytte gjennom teksten i en celle, og for å flytte fra celle til celle.
Merk: Trykk Tab-tasten hvis du vil sette inn et tabulatortegn i en tekstcelle. Hvis du vil legge inn en tabulator for høyreinnrykk, trykker du Tilvalg+Tab/Skift+Tab. Hvis du trenger å justere tall i en tabell etter desimaltegnet eller et annet tegn, kan du sette inn tabulatorer i hver av tabellcellene og deretter angi passende Juster rundt-tabulatorstoppere (Stil > Tabulatorer).

Merking av tekst i rader og kolonner fungerer på følgende måte:

  • Hvis du skal merke all tekst i en rad, klikker du utenfor den høyre eller venstre kanten av tabellen.
  • Hvis du skal merke all tekst i en kolonne, klikker du utenfor tabellens topp- eller bunnkant.
  • Hvis du vil merke all tekst i flere rader eller kolonner, drar du langs kanten av tabellen.
  • Hvis du skal merke tekst i rader eller kolonner som ikke er ved siden av hverandre, Skift+klikker du de aktuelle radene eller kolonnene.
  • Hvis du vil merke tekst i ulike rader og kolonner, bruker du valgene på undermenyen Velg på menyen Tabell. Valgene omfatter Celle, Rad, Odde rader, Like rader, Kolonne, Odde kolonner, Like kolonner, Alle celler, Overskriftsrader, Bunntekstrader og Brødtekstrader. Kommandoene Velg på menyen Tabell er nyttige for å bruke forskjellig formatering på annenhver rad eller kolonne.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Redigere tekst i tabeller